ผลิตภัณฑ์
รถอเนกประสงค์

อีซูซุมิว-เอ็กซ์

รถปิกอัพ

วี-ครอส 4X4

เอ็กซ์-ซีรี่ส์

อีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู

อีซูซุดีแมคซ์ 2 ประตู

อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค

อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด สำนักงานใหญ่

255 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 57000


โทรศัพท์ : 052 - 029644
โทรสาร : 052 - 029645

สาขา สี่แยกศรีทรายมูล

106/16-17 ม.11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000


โทรศัพท์ : 053-711605
โทรสาร : 053-713765

สาขา เทิง

232 หมู่ 2  ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160


โทรศัพท์ : 053-669911
โทรสาร : 053-669911 ต่อ 102

สาขา เชียงของ

123 หมู่ 7  ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ  

จังหวัดเชียงราย 57140


โทรศัพท์ : 053-791599
โทรสาร : 053-791599 ต่อ 102

สาขา เวียงป่าเป้า

122 หมู่ 6  ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า  

จังหวัดเชียงราย 57260


โทรศัพท์ : 053-789007
โทรสาร : 053-789007 ต่อ 102