สาขา สี่แยกศรีทรายมูล

106/16-17 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000


โทร : 053-711605
แฟกซ์ : 053-713765

สาขา เทิง

232  ม.2  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160


โทร : 053-669911
แฟกซ์ : 053-669911 ต่อ 102

อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด สำนักงานใหญ่

255 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ป่่าอ้อดอนชัย 

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000


โทร : 052 - 029644
แฟกซ์ : 052 - 029645

สาขา เชียงของ

123  ม.7  ต.สถาน อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 57140


โทร : 053-791599
แฟกซื : 053-791599 ต่อ 102

สาขา เวียงป่่าเป้้า

122  ม.6  ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่่าเป้้า  จ.เชียงราย 57260


โทร : 053-789007
แฟกซ์ : 053-789007 ต่อ 102