top of page

นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า

โครงการ "นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" ครั้งที่ 6 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เป็นการซ่อมแซม และใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางธรรมชาติ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างจิตสำนึกอันดีงามให้แก่พนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่า ต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

โครงการนี้ถูกขับเคลื่อนโดยพระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน ร่วมกับคุณระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด โดยกลุ่มนกเงือก พร้อมทั้งพนักงานอีซูซุเชียงราย นำต้นไม้กว่า 200 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นนนทรี ต้นมะค่า และต้นขี้เหล็ก ปลูกในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ที่ร่วมดูแลตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ และปลูกในแหล่งต้นน้ำที่สำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงราย เพราะต้นน้ำจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนตามธรรมชาติ ตลอดจนการควบคุมการพังทลายของดิน รวมทั้งการช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก

"นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" เป็น 1 ในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มนกเงือก เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ "กลุ่มนกเงือก" ขอสัญญาว่าเราจะสานต่อและขับเคลื่อนพลังจิตอาสา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวมต่อไป...

 

bottom of page