top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านริมลาว

- สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ มูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนไทย

- สนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลบุญเรือง

- สนับสนุนน้ำดื่ม ให้แก่ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอพญาเม็งราย

- สนับสนุนบัตรงานสังสรรค์ ให้แก่ สมาคมพ่อค้าอำเภอเวียงป่าเป้า

- สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ และน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนเชียงราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง

 

bottom of page