top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนมกราคม

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนมกราคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มอบทุนการศึกษา

- สนับสนุนของรางวัล ให้แก่กลุ่มรักบ้านเกิด

- สนับสนุนซุ้มโค้งพองลม ให้แก่โรงเรียนวาวีวิทยาคม

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์

- สนับสนุนถ้วยรางวัล ให้แก่โรงเรียนบ้านป่ารวก

- สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์และน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่สสันทรายงามวิทยา

- สนับสนุนขนม ให้แก่ รร.อนุบาลเมืองเชียงราย

- สนับสนุนขนม ให้แก่ รร.อนุบาลจอมสวรรค์

- สนับสนุนขนม ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนขนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านริมลาว

- สนับสนุนขนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา

- สนับสนุนขนม ให้แก่ กลุ่มจิตอาสา เชียงราย 57

- สนับสนุนขนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางขอน

- สนับสนุนขนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา

- สนับสนุนขนม ให้แก่ ศูนย์การศึกษาและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส

- สนับสนุนขนม ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

- สนับสนุนขนม ให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

- สนับสนุนขนม ให้แก่ เทศบาลนครเชียงราย

- สนับสนุนขนม ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

- สนับสนุนขนม ให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

- สนับสนุนขนม ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนขนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่เทศบาลตำบลเวียง

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่เทศบาลตำบลบุญเรือง

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงป่าเป้า

- สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สรวย

- สนับสนุนรถกระบะ และน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ บริษัท เชียงรายยูไนเต็ด คลับ จำกัด

- สนับสนุนงบประมาณการจัดทำวารสาร ให้แก่ สมาคมครูนอกประจำการจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ให้แก่ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ ตำบลบ้านโป่ง

- สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนเชียงราย

- สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ บ้านสันทรายน้อย

- สนับสนุนของรางวัล ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย

bottom of page