top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนตุลาคม

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนตุลาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มอบทุนการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมคนดีศรีเชียงราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่เทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่วัดปากอิงเหนือ

- สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่กองร้อยทหารพรานที่ 3102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่โรงเรียนปล้องวิทยาคม

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

bottom of page