top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนสิงหาคม

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนสิงหาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่ชมรมกอล์ฟเชียงแสน

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ตำรวจภูธรเทิง

- สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่ที่ทำการอำเภอเวียงแก่น

 

bottom of page