top of page

นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า

โครงการ "นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการเพิ่มต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางธรรมชาติรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างจิตสำนึกอันดีงามให้แก่พนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่าต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน โครงการนี้ถูกขับเคลื่อนโดยพระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช หลวงพ่อวัดพุทธอุทยาน ร่วมกับคุณระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด โดยกลุ่มนกเงือก พร้อมทั้งพนักงานอีซูซุเชียงราย นำต้นไม้กว่า 1,000 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นมะเกี้ยง ต้นชงโค ต้นมะกอกน้ำ ต้นมะขามป้อม ปลูกในพื้นที่กว่า 200 ไร่ ที่ร่วมดูแลตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ และปลูกในแหล่งต้นน้ำที่สำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงราย เพราะต้นน้ำจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝนตามธรรมชาติตลอดจนการควบคุมการพังทลายของดินรวมทั้งการช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก "นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" เป็น 1 ในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มนกเงือก เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มนกเงือก ขอสัญญาว่าเราจะสานต่อและขับเคลื่อนพลังจิตอาสาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวมต่อไป...

 

bottom of page