top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนกรกฎาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่หอการค้าจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนอุปกรณ์จราจรให้แก่บ้านริมลาว

 

bottom of page