top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือนมิถุนายน

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนมิถุนายน กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมครูนอกประจำการจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลต้า

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ชมรมอีซูซุฟุตบอลคลับ

 

bottom of page