top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนพฤษภาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนรถจักรยาน ให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

- มอบงบประมาณสนับสนุนแก่สมาคมพ่อค้าอำเภอเวียงป่าเป้า

- สนับสนุนของรางวัลแก่ชมรมศัษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

- ร่วมถวานสบทบทุนให้แก่พุทธอุทยานดอยอินทรีย์

- สนับสนุน น้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ที่ว่าการอำเภอเทิง

- สนับสนุนของรางวัลให้แก่กลุ่มกว่างกลังโกล์

 

bottom of page