top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคมประจำเดือน เมษายน

ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เดือนตุลาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- ร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย - มอบงบประมาณ สนับสนุน ให้แก่สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนเสื้อยืดอีซูซุเชียงรายให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

- สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่สำนักงานเจ้าคณะตำบลสันทราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ชมรมผู้สูงอายุบ้านสันทรายน้อย

- สนับสนุนหมวกอีซูซุเชียงรายให้แก่กำนันตำบลเวียง

- สนับสนุนหมอนรองคอให้แก่วัดเจ็ดยอด

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน

- ร่วมงานรดน้ำดำหัวสื่ออาวุโส

- สนับสนุนน้ำดื่มนกเงือกให้แก่บ้านสมานมิตร

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและสร้างความสุข เราจะเดินหน้าตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมต่อไป

bottom of page