top of page

กิจกรรมดีๆ "อีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก คืนกำไรให้ลูกค้า"

อีซูซุเชียงราย ขอบคุณลูกค้าถึงบ้าน คุณ จันทร์เพ็ญ บุญเป็ง ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวลำปาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในกิจกรรม " อีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก คืนกำไรให้ลูกค้า "

 

อีซูซุเชียงราย ขอบคุณลูกค้าถึงบ้าน คุณ สายทอง โพธิ เจ้าของร้านขายปลานิล ณ ตลาดสดเนินสมบูรณ์ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในกิจกรรม " อีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก คืนกำไรให้ลูกค้า "

bottom of page