top of page

โครงการ "นกเงือกร่วมใจ บริจาคโลหิต"

บริษัทอีซูซุเชียงราย จำกัด กลุ่มนกเงือก โดยคุณชูรัก ตันศิริ กรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก ร่วมกับ คุณจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ร่วมจัดโครงการ “นกเงือกร่วมใจ บริจาคโลหิต” ครั้งที่ 5 ในวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดโครงการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาโลหิตไว้คอยช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วย และเก็บสำรองในคลังโลหิตไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 56 ราย และโลหิตที่ได้รับทั้งหมดจำนวน 15,950 ซีซี ผู้บริจาคอวัยวะทั้งหมด 4 ราย และ ผู้บริจาคดวงตาทั้งหมด 4 ราย

 

bottom of page