top of page

ทดลองขับวันนี้ลุ้นโชคใหญ่รับสิทธิ์ซื้อรถในราคา 50% หรือ ลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 100,000 บาท

ทดลองขับ “The New Isuzu MU-X”

ลุ้นรับบัตรกำนัลเพื่อใช้เป็นส่วนลด 50% ในการซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ใหม่! จำนวน 1 รางวัล หรือ ลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้ออีซูซุมิว-เอ็กซ์ จำนวน 9 รางวัล

ระยะเวลา 4 ม.ค.- 28 ก.พ.61 เท่านั้น

จับรางวัลวันที่ 7 มีนาคม 2561

ประกาศผลวันที่ 19 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - อีซูซุสำนักงานใหญ่ โป่งสลี 052-029644 - อีซูซุสี่แยกศรีทรายมูล 053-711605 - อีซูซุสาขาเทิง 053-669911 - อีซูซุเชียงของ 053-791599 - อีซูซุเวียงป่าเป้า 053-789007

 

bottom of page