top of page

ล้างขัดเคลือบเงาห้องเครื่อง Isuzu Car wash Plus

บริการล้างขัดเคลือบเงาห้องเครื่อง

- ใช้เครื่องมือมาตรฐานที่ป้องกันการเสียหาย - ของระบบต่างๆในห้องเครื่อง - ใช้น้ำยาล้าง/เคลือบที่มีคุณภาพสูง - บำรุงรักษาชิ้นส่วนในห้องเครื่องดีเยี่ยม

- คุ้มค่า ราคาสบายกระเป๋า

‼️ พิเศษราคาเพียง 600 บาท เท่านั้น ‼️

จองคิวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-716981 053-711605 ต่อ 148

 

bottom of page