top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคมประจำเดือน สิงหาคม

ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เดือนสิงหาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มอบทุนการศึกษานกเงือกขยันเรียนให้แก่ เด็กหญิงโสภิชชญา ทองอินทร์

- มอบน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 36

- มอบน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

- มอบกรวยจราจร ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเชียงของ

- มอบงบประมาณให้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จำกัด

- มอบเสื้อกีฬาให้แก่ อำเภอเวียงแก่น

- มอบน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- มอบงบประมาณและน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

- มอบงบประมาณ ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและสร้างความสุข เราจะเดินหน้าตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมต่อไป

 

bottom of page