top of page

อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ ซื้อง่าย… สบายทุกธุรกิจ

เมื่อซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เลือกรับ

ดาวน์ต่ำ 29,600 บาท

หรือ ผ่อนสบาย 4,990 บาท/เดือน

หรือ ช่วยผ่อนงวดแรก 5,000 บาท

พิเศษ...ทุกข้อเสนอ รับบัตรกำนัลอีซูซุ 10,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ 31 สิงหาคมนี้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ (สี่แยกศรีทรายมูล) 053-711605 อีซูซุสาขาเทิง 053-669911 อีซูซุเชียงของ 053-791599 อีซูซุเวียงป่าเป้า 053-789007

 

bottom of page