top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคมประจำเดือน กรกฎาคม

ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เดือนกรกฎาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มอบงบประมาณสนับสนุนจัดทำเสื้อยืด ให้แก่ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย

- มอบน้ำดื่มนกเงือก ให้แก่ วัดพระสิงห์พระอารามหลวง

- มอบน้ำดื่มนกเงือกสนับสนุน ให้แก่ เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

- มอบงบประมาณสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและสร้างความสุข เราจะเดินหน้าตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมต่อไป

 

bottom of page