top of page

นกเงือกจิตอาสา...ร่วมใจรักษ์ป่า

คุณระวีวรรณ ตันศิริ นิด้า พ.ค.รุ่น 2 ประธาน บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด โดยกลุ่มนกเงือก ร่วมใจกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องด้วยจิตอาสา ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชึ่งมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธมฺมเตโช หลวงพ่อวัดพุทธอุทยาน เป็นผู้ริเริ่มและเป็นต้นแบบในการพัฒนาปลูกป่าพร้อมอนุรักษ์ป่าและต้นนำ้สำคัญของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณอัยรัตน์ ทองไชย หัวหน้าหน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คุณบรรพต คีรีเทียมเมฆา ,คุณรัฎพงศ์ สิงห์ขรชัยรัตน์ , คุณอัฎฐกร อ่อนมูล และปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้รับการสนับสนุนจาก คุณชวลิต สุธรรมวงศ์ ห.จ.ก. ชวลิตกิจเกษตร ศิษย์เก่า พัฒนาสังคมนิด้ารุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงรายและ พันเอกปิยวุฒิ(แดง) โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 (พ.ค.รุ่น 6 ) ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมในการไถปรับถนนเตรียมพื้นที่ในการปลูก

ขอได้รับอานิสงฆ์ผลบุญด้วยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติทุกท่าน

 

bottom of page