top of page

กลุ่มนกเงือก ร่วมสนับสนุน กิจกรรม "เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้อง"

บริษัท อีซูซุเชียงราย สี่แยกศรีทรายมูล โดย กลุ่มนกเงือก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้อง" ของกลุ่ม ISUZU D-MAX Chiang Rai ณ วัดจอเจริญสุขุมวาท ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

bottom of page