top of page

กลุ่มนกเงือก รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโรงงานสีขาว

กลุ่มนกเงือก รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ระดับ 1

ประจำปี 2560 จำนวน 15 บริษัท ในเครือกลุ่มนกเงือก ได้แก่

1. บริษัท อีซูซุเชียงรายทรัคเซอร์วิส จำกัด

2. บริษัทสินทรัพย์วงศ์ระวี จำกัด

3. บริษัท นกเงือกเงินด่วน จำกัด

4. บริษัท นกเงือกออโต้ จำกัด

5. บริษัท นกเงือกโซลูชั่น จำกัด

6. บริษัท ไอซีลิสซิ่ง จำกัด

7. บริษัท อีซูซุเวียงป่าเป้าบริการ จำกัด

8. บริษัท ไอเด็นติตี้สตูดิโอ จำกัด

9. บริษัท นกเงือกบริการ จำกัด

10. บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมนกเงือก จำกัด

11. บริษัทนกเงือกยานยนต์ จำกัด

12. บริษัท อีซูซุเทิงบริการ จำกัด

13. บริษัทอีซูซุเชียงของบริการจำกัด

14. บริษัทเอช.บี.ไมซ์ จำกัด

15. บริษัท นกเงือกเชียงแสน จำกัด

และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อาคารคชสาร ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

bottom of page