top of page

กลุ่มนกเงือกแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคมประจำเดือน พฤษภาคม

ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ เดือนพฤษภาคม กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- มอบของรางวัล สนับสนุน ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

- มอบของรางวัลและน้ำดื่มนกเงือก สนับสนุนให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มอบน้ำดื่มนกเงือก สนับสนุนให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

- มอบน้ำดื่มนกเงือก สนับสนุนให้แก่สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

- มอบกรวยจราจรสนับสนุน ให้แก่ หมู่บ้านเกาะ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและสร้างความสุข เราจะเดินหน้าตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมต่อไป

bottom of page