top of page

อีซูซุเชียงราย มอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด โดยกลุ่มนกเงือก นำโดย คุณพละวัต ตันศิริ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก คุณเขตนิรันดร์ ตันศิริ กรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก คุณชูรัก ตันศิริ กรรมการบริหารกลุ่มนกเงือก ร่วมส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kits (ATK) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้ในการตรวจในขั้นต้นคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหวังว่าจะช่วยลดการเสี่ยงแพร่กระจายของการติดเชื้อ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับมอบ

 Comments


bottom of page