ตำแหน่งงานว่าง 

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย (สำนักงานใหญ่)

2

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา :  ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติ : ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีใจรักงานขาย มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน : เงินเดือน, ค่าคอมมิสชั่น, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาเชียงของ)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
คุณสมบัติ : ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีใจรักงานขาย และมีประสบการ์ด้านการขายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี 
ค่าตอบแทน : เงินเดือน, ค่าคอมมิสชั่น, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย (สาขาเชียงของ)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ : ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการรถมือสองมาอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน : เงินเดือน, ค่าคอมมิสชั่น, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษางานบริการ (สาขาศรีทรายมูล)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ : มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเหตุมีผล ช่างสังเกต
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่ (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา : ปสว. ขึ้นไป
คุณสมบัติ : ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ช่างรถเล็ก (สาขาเชียงของ)

2

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคนิคยานยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : มีประสบการ์ด้านช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : กราฟิกดีไซน์ (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/มัลติมีเดีย/นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : มีความคิดสร้างสรรค์
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ธุรการเคลม (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ช่างยนต์ (สาขาเชียงแสน)

1

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคนิคยานยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : มีประสบการ์ด้านช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ตำแหน่งที่ปรึกษาการขายและการตลาด (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติ : ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีใจรักงานขาย และ มีประสบการณ์ด้านรถมือสอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษางานบริการ (สาขาแม่สาย)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีใจรักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษางานบริการ (สาขาแม่จัน)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีใจรักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ช่าง โครง แหนบ เพลา (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ชาย

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาเทคนิคยานยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : มีประสบการ์ด้านช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา