top of page

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย (สำนักงานใหญ่ สาขาเชียงของ และสาขาเวียงป่าเป้า)

5

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา :  ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติ : ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีใจรักงานขาย มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน : เงินเดือน, ค่าคอมมิสชั่น, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ครูฝึกขาย (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา :  ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติ : ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีใจรักงานขาย มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษางานบริการ (สำนักเชียงของ)

2

เพศ : ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ : มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเหตุมีผล ช่างสังเกต
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพนักงานอาคารและสถานที่ (สำนักงานใหญ่)

1

เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปะปา และควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ควบคมดูแลและบริหารทีมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ครูฝึกช่าง (สาขาศรีทรายมูล)

1

เพศ : ชาย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
คุณสมบัติ : มีร่างกายแข็งแรง, มีความอดทน ระเอียดรอบครอบ, มีความสามารถทางด้านการคำนวณ, มีใจรักการบริการ มีความซื่อสัตย์, มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
ค่าตอบแทน :
เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการที่ปรึกษาการขาย และการตลาด (สำนักงานใหญ่ ต.สันทราย)

2

เพศ : ไม่จำกัดเพศ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์, มีใจรักงานขาย และ มีประสบการณ์ด้านรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ, มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ) 

ค่าตอบแทน : เงินเดือน, สวัสดิการของบริษัท

อัตรา

bottom of page