ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีีมือแรงงาน

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมนกเงือก
106/16-17 หมู่ที่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทร. 053-711605

E-Mail :