top of page

นกเงือกบริการ

     เป็นหนึ่งบริษัทในเครือของกลุ่มนกเงือก เปิดให้บริการด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์นอกระยะรับประกันทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ในนาม "ศูนย์นกเงือกบริการ" ที่มีการให้บริการแบบครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐาน ตำบลสันทราย (สำนักงานใหญ่) อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย และศูนย์บริการเคลื่อนที่โมบายเซอร์วิส ที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว่า 12 อำเภอ
     พนักงานและช่างทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการขนาดใหญ่ และมีบริการเสริมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น บริการรถรับ - ส่ง ห้องพักลูกค้าขณะรอรถ บริการล้างรถ และส่วนลดพิเศษต่างๆ เป็นต้น
     "เรามุ่งเน้นเรื่องการบริการที่ประทับใจ ส่งมอบคุณภาพงานที่ดี และรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุงรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด"

บริการของเรา

1. บริการตรวจเช็กตามระยะทางทั้งระบบ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และไส้กรองต่างๆ
2. ตรวจ ซ่อม ระบบช่วงล่าง เปลี่ยนโช้คอัพ

3. เปลี่ยน ซ่อม ระบบเบรก ครัตช์

4. ตรวจซ่อมระบบไฟ ได้แก่ หัวเทียน หลอดไฟ และฟิวส์

5. งานวิเคราะห์ปัญหาระบบอื่นๆ 

6. จำหน่ายอะไหล่ทุกยี่ห้อ และให้คำปรึกษาทางด้านอะไหล่

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริการนัดหมายล่วงหน้า

S.png

Line : @hornbillservice (มี @ ด้านหน้า)

ศูนย์นกเงือกบริการ (สำนักงานใหญ่) ต.สันทราย
255 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-152555 ต่อ 104

นกเงือกบริการ-4.png

ศูนย์นกเงือกบริการ สาขาเชียงแสน (ใกล้ด่านกักกันสัตว์เชียงแสน)
254 หมู่ 9 บ้านป่าสักหางเวียง ตำบลเวียง 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ : 053-777545, 095-1450299

นกเงือกบริการ-4.png

ศูนย์นกเงือกบริการ สาขาแม่สาย 
659 หมู่ 4 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 095-1450101

bottom of page