top of page
2.jpg

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.30-12.00 , 13.00-17.30

Call Center

053-152555

FOMM Chiangrai by HornbillGroup

" ด้วยเทคโนโลยีที่ลูกค้าทั่วโลกประทับใจ "

รถยนต์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่ขาดไม่ได้ของผู้คนในยุคปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดาย เราผู้ผลิตจึงมีการใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษของรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยความต้องการสรรค์สร้างรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่สุดสำหรับการใช้งานในระยะทางไม่ไกลมากนัก ถึงกระนั้นรถคันนี้ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาๆที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ แต่เราคิดค้นนวัฒกรรมที่ดียิ่งกว่าเพื่อมอบคุณค่าใหม่ในการใช้ชีวิตแก่ผู้ขับขี่ รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้วางแผนและพัฒนาขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนนิยามจากคำว่า “ความฝันของฉัน” ให้กลายเป็นความจริง จาก “แรงบันดาลใจ” ที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ขับขี่และความรู้สึกที่ได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้มีโอกาสโลดเล่นบนท้องถนน ด้วยจินตนาการในการสรรค์สร้างยานพาหนะรูปแบบใหม่ให้ปราดเปรียวเสมือนเช่นมอเตอร์ไซด์ จึงเป็นที่มาในการพัฒนารถยนต์เล็กคันนี้ด้วยความตั้งใจที่ว่า พอเรียกหาก็มาปั๊บดังเช่น “เมฆวิเศษของซุนหงอคง” เพื่อความเป็นสุดยอดยานพาหนะยุคปัจจุบัน

Hideo Tsurumaki
CEO of FOMM Corporation

Our Clients

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

bottom of page