top of page

ส่งข้อความสำเร็จ

กลุ่มนกเงือก
255 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000


โทรศัพท์ : 052-029644

โทรสาร : 052-029645

  • facebook
  • line
bottom of page