“ALL-NEW ISUZU D-MAX" INFINITE POTENTIAL พลานุภาพ...พลิกโลก !

19 ตุลาคมนี้ ที่อีซูซุเชียงราย ทุกสาขา

     ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่อีซูซุสานต่อโครงการ "นกเงือกจิตอาสา ร่วมใจรักษ์ป่า" คร้ังที่ 5 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 คร้ังน...

มาเคลือบแก้วรถของคุณ ให้กลับมาใหม่และเงาวับอีกครั้ง

ศูนย์นกเงือกออโต้...มาพร้อมโปรโมชั่นเปิดตัว บริการเคลือบแก้วรถ 
ราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทเท่านั้น❗


📌ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

✦✧ข...

สุขใจ....ที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมดีดี 
     ขอบพระคุณ ชมรม 4x4 Chiangrai Adventure Club ที่ส่งต่อโครงการดีดีเช่นนี้ 
สำหรับโครงการ "หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาส...

บริษัท อีซูซุเชียงราย จํากัด กลุ่มนกเงือก โดย คุณระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการ บริหาร ร่วมกับ คุณจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ร่วมจัดโครงการ "...

บริษัท ไอซีลิสซิ่ง จํากัด โดยนางระวีวรรณ ตันศิริ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  ท่ีมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกใ...

ข่าวสารกิจกรรมดีๆ เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มนกเงือกได้มอบของสนับสนุน ให้แก่องค์กร เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
       - มอบทุนการศึกษา
       - สนับสนุนงบประมาณให้แก่ หอการค้าจังหวัดเช...

Please reload